Strona główna

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

ósmoklasisty (E8)

maturalnego (EM)

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

zawodowego (EZ)

eksternistycznych (EE).

Oliwia Trojan uczennica klasy IV, zajęła II miejsce w XX Wojewódzkim konkursie Grafiki komputerowej “JAN PAWEŁ II – MÓJ AUTORYTET”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Andrychowie

„Gdzie jest miłość, tam jest życie” Mahatma Gandhi Wolontariusze Stowarzyszenia Hospicyjnego „BĄDŹMY RAZEM” oraz personel działający na rzecz Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Andrychowie serdecznie dziękują za dar kwesty, która odbyła się przed Kościołem Parafii Nawiedzenia NMP w Targanicach 11 kwietnia 2021 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Zebrana kwota wynosi: 2891 zł. Dziękujemy również za indywidualne wpłaty na konto Stowarzyszenia. Za zebrane środki zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny w opiece hospicyjnej, szczególnie koncentratory tlenu, ssaki elektryczne i inhalatory, gdyż wiele chorych ma trudności z oddychaniem, szczególnie w obecnym czasie. Dzięki szybkiemu i bezpłatnemu dostępowi do tego sprzętu chorzy i starsi z naszych miejscowości (nie tylko podopieczni hospicjum), mogą łatwiej wyjść z ciężkiego stanu choroby lub przeżyć ostatnie dni spokojnie, bez duszności, będąc w domu wśród bliskich, a nie w murach szpitala. Szczegółowe informacje na temat pracy hospicjum można uzyskać w jego siedzibie w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 140A. Darczyńcom dziękujemy za wielką hojność i życzliwość dla działań podejmowanych na rzecz podopiecznych naszego hospicjum. Życzymy wielu Łask Bożych na co dzień. Niech Miłosierny Jezus Wam błogosławi. Z wyrazami szacunku i wdzięczności Wolontariusze, personel i podopieczni Hospicjum Domowego w Andrychowie

GALERIA