Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Zespół Szkół Samorzadowych w Targanicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony edutarganice.pl

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
Beskidzka 46
34-120 Andrychów
Telefon:  33/875 12 24

E–mail: zsstarganice@edutarganice.pl

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:  16.10.2021.

DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI: 15.12.2022.

Strona edutarganice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń (na stronie znajdują się dokumenty i załączniki w formie plików graficznych, których nie można odczytać maszynowo).

UŁATWIENIA NA STRONIE:

Podwyższony kontrast (jest możliwość wyboru koloru tła i czcionki oraz wyboru koloru linków i podkreślenia)

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Ciemny kontrast, wyłącz kolor, czytelna czcionka, oznacz tytuły, zaznacz linki, podkreśl linki, zwiększ rozmiar tekstu, zmniejsz rozmiar tekstu

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 11.10.2021.

SKRÓTY KLAWISZOWE:

Na stronie edutarganice.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Borgosz
E–mail: zsstarganice@edutarganice.pl
Telefon: 33/875 12 24

PROCEDURA WNIOSKOWO–SKARGOWA:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.

Budynek  Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach  nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym do budynku jest  podjazd dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak podjazdów.

Do sekretariatu placówki można wejść z psem asystującym.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.