Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Jak dostać sie do szkoły ponadpodstawowej

Adres logowania

malopolska.edu.com.pl/kandydat

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej

  1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl/kandydat

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.

Możesz to zrobić od 15 maja 2023

Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to od 15 maja do 19 czerwca 2023, do godziny 15:00. (wniosek moża złożyć wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym)

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

15.05.2023 08:0019.06.2023 15:00Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych – podanie podpisane zanosimy do szkoły pierwszego wyboru (wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym)
23.06.2023 08:0010.07.2023 15:00Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Uzupełnienie wniosku o kserokopie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poprzez dostarczenie ich do szkoły pierwszego wyboru)
23.06.2023 08:0010.07.2023 15:00Możliwość złożenia nowego wniosku oraz możliwość zmiany wniosku, z uwagi na zmianę decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów
Złożenie nowego wniosku o przyjęcie oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku zaakceptowanego z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Opcja zmiany wniosku możliwa wyłącznie po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. W takim przypadku należy udać się do szkoły I wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych w celu anulowania zaakceptowanego wniosku. Następnie wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru w wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym
19.07.2023 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16.05.202321.07.2023Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
19.07.2023 12:0026.07.2023 15:00Potwierdzanie woli podjęcia nauki.
Kandydaci, potwierdzają wole podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia wyniku egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
27.07.2023 do 12:00 Publikacja list przyjętych

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

Na skróty