Stołówka

Informacja dotycząca żywienia na stołówce szkolnej

w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach

  1. Odpłatność za posiłki od dnia 01.09.2022r  wynoszą:

II Danie – 5,50zł

Obiad    – 7,50zł

2. Opłaty za żywienie należy dokonać przelewem na konto bankowe nr: 52811000002001003123210001

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka.

3. Wpłatę należy dokonać po zakończeniu danego  miesiąca do10-go dnia roboczego następnego miesiąca.

Nieobecność dziecka na stołówce proszę zgłosić dzień wcześniej lub w danym dniu telefonicznie do godz. 8:30 (33-875-12-24)

Poinformowanie o nieobecności spowoduje pomniejszenie opłaty za żywienie.

5. Zmiany rodzaju posiłku można dokonać 3 dni przed zakończeniem miesiąca.

6. Jadłospis  zawsze może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.