Ogłoszenie wyników XVII Międzybibliotecznego Konkursu Plastycznego

Ogłoszenie wyników XVII Międzybibliotecznego Konkursu Plastycznego Pt. „Życzliwy Bohater”

W konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę ZSS w Targanicach i Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie wzięło udział 25 uczniów z 6 szkół.
Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej dowolnym dziełem
literackim, przedstawiającej postać bohatera literackiego posiadającego takie cechy charakteru
jak: empatia, życzliwość, serdeczność, koleżeńskość, solidarność, ofiarność, itp.
Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła Laureatów
Konkursu:
Klasy 7-8
I miejsce –Oliwia Trojan – ZSS w Targanicach
II miejsce – Ksawery Paszewski – SP nr 2 w Andrychowie
III miejsce – Piotr Kasperkiewicz – ZSS w Sułkowicach – Łegu
III miejsce –Karol Osowski – ZSS w Targanicach
Klasy 4-6
I miejsce – Tymoteusz Izbiński – ZSS w Roczynach
II miejsce – Dawid Wojewodzic – ZSS w Roczynach
II miejsce – Zuzanna Króliczek – ZSS w Sułkowicach – Łegu
III miejsce – Oliwia Bogdanik – ZSS w Roczynach
Wyróżnienia – Julia Kaczmarczyk – ZSS w Roczynach
Kinga Trojak– ZSS w Sułkowicach – Łegu
Tetiana Maiuk – ZSS w Inwałdzie
Eliza Chmiel – Biblioteka w Sułkowicach – Bolęcinie

Nagrody i dyplomy będą dostarczone do szkół.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac serdecznie
gratulujemy!
Organizatorzy
Kinga Piesko
Dorota Kowalczyk
Renata Malarz