Regulamin czytelni

· ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI:

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.

2. W czytelni może przebywać tylko tyle osób, ile jest miejsc siedzących przy stolikach.

3. Do czytelni wchodzi się bez okryć, teczek, toreb oraz bez jedzenia. Teczki i inne akcesoria należy pozostawić u nauczyciela bibliotekarza w wypożyczalni.

4. Za uczniów przychodzących na zajęcia lekcyjne do czytelni odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Uczniowie wchodzą i wychodzą z nauczycielem.

5. w czytelni można korzystać z całych zbiorów biblioteki – księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów specjalnych oraz zbiorów wypożyczalni.

6. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

7. Przed opuszczeniem czytelni książki i czasopisma oddaje się bibliotekarzowi.

8. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzystał.

9. Czytelnik powinien szanować sprzęt, przy którym pracuje.

· ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU INFORMATYCZNO TECHNICZNEGO:

1. Materiały do kserowania nauczyciele i uczniowie przynoszą przynajmniej godzinę wcześniej. Nauczyciel może sam korzystać z ksera znajdującego się w bibliotece szkolnej.

2. Dysponentem sprzętu informatycznego(komputer, drukarka) jest nauczyciel bibliotekarz.