Kadra pedagogiczna

Dyrektor mgr Borgosz Barbara język polski
Wicedyrektor mgr Agata Borkowicz język angielski
ks. mgr Otworowski Sebastian religia
mgr Bizon Klaudia język niemiecki, język angielski
mgr Bizoń Agata religia
mgr Cholewa Monika język niemiecki, wychowanie przedszkolne
mgr Cholewka Agnieszka matematyka, fizyka
mgr Fujawa Elżbieta wychowanie przedszkolne
mgr Goszczycka Teresa język polski
mgr Hajost Anna język polski
mgr Homel Mariusz wychowanie fizyczne
mgr Hyzińska Jadwiga edukacja wczesnoszkolna
mgr inż. Kierczak Janusz przyroda, chemia, biologia
mgr inż. Maciejczyk Jerzy Informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Janosz Dorota religia, plastyka, historia
mgr Kierczak Renata geografia,  wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Kowalczyk Dorota bibliotekarka
mgr Kruczała Róża edukacja wczesnoszkolna
mgr Lachendro Izabela muzyka, wychowanie fizyczne
mgr Malarz Renata edukacja wczesnoszkolna,
mgr Ogórek Honorata historia, nauczyciel wspomagający
mgr Pająk Monika edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
mgr Porzycka Agata pedagog szkolny
mgr Rokowska Jolanta wychowawca świetlicy szkolnej, język polski
mgr Rupik Andrzej wychowanie fizyczne,  wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Skrzyńska Marta edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
mgr Talar Małgorzata historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Tupaj Alina język angielski
mgr Wojewodzic Halina matematyk, fizyka
mgr Wolf Dorota edukacja wczesnoszkolna