Kadra pedagogiczna

Dyrektor mgr Borgosz Barbara

język polski

Wicedyrektor mgr Agata Borkowicz

język angielski

ks. mgr Otworowski Sebastian

religia

mgr Bizon Klaudia

język niemiecki, język angielski

mgr Bizoń Agata

religia

mgr Cholewa Monika

wychowanie przedszkolne

mgr Cholewka Agnieszka

matematyka, fizyka

mgr Gibas Anna

edukacja przedszkolna

mgr Goszczycka Teresa

język polski

mgr Grygiel Joanna

edukacja przedszkolna

mgr Holcman Anna

matematyka

mgr Homel Mariusz

wychowanie fizyczne

mgr inż. Kierczak Janusz

przyroda, chemia, biologia

mgr Kierczak Renata

geografia

mgr Kowalczyk Dorota

bibliotekarka

mgr Kruczała Róża

edukacja wczesnoszkolna

mgr Lachendro Izabela

muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne

mgr inż. Maciejczyk Jerzy

Informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marczyńska Anna

edukacja przedszkolna

mgr Malarz Renata

edukacja wczesnoszkolna

mgr Młocek Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna, pedagog

mgr Ogórek Honorata

historia, pedagog specjalny

mgr Pająk Monika

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Porzycka Agata

pedagog

mgr Rajda Natalia

edukacja przedszkolna

mgr Rokowska Jolanta

język polski, pedagog

mgr Skrzyńska Marta

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Talar Małgorzata

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tupaj Alina

język angielski, język niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Walczak Katarzyna

edukacja przedszkolna

mgr Wojewodzic Halina

matematyk, fizyka

mgr Wolf Dorota

edukacja wczesnoszkolna