Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach  przystąpił do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół Samorządowych  w Targanicach poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych stacjonarnych w roku szkolnym 2022/2023.  

W ramach zadania grantowego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku dla uczniów  ZSS w Targanicach będą prowadzone zajęcia stacjonarne : koło przyrodnicze: „ Oikos”, koło informatyczne, koło logicznego myślenia: „ Konik”, koło techniczno- informatyczne: „ Młody inżynier”.

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją, która jest prowadzona w dniach 02-05.01.2023r. Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach.