Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach

Dyrektor: mgr Barbara Borgosz

Wicedyrektor mgr Agata Borkowicz