Rada rodziców

Rok szkolny 2021/2022

Rada rodziców

Przewodniczący: Marta Walczak

Zastępca przewodniczącego: Sylwia Stus

Sekretarz: Agata Kierczak

Członek: Beata Wojewodzic

Członek: Sylwia Frydek

Skarbnik: Anna Dańczak

Komisja rewizyjna:

Anna Humska Szczotka

Anna Wadowska