Rada rodziców

Rok szkolny 20../20..

Rada rodziców

przewodniczący: ………….
zastępca przewodniczącego: …………
sekretarz: …………
członek: …………………
członek: …………………..

Komisja rewizyjna