Rada rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Rada rodziców

Przewodniczący: Paulina Mrzygłód

Zastępca przewodniczącego: Anna Dańczak

Sekretarz: Anna Humska – Szczotka

Członek: Maciej Fąferko

Członek: Maria Marczak

Skarbnik: Katarzyna Rokowska

Komisja rewizyjna: Marta Ćwiertka, Sylwia Frydel