Rola pedagoga

Witam !!!

Pracuję jako pedagog szkolny.

Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymujemy również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktuję się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby poradzić się, poszukać dróg wyjścia z trudnych sytuacji w szkole, w rodzinie, poszukują informacji z dziedziny wychowania, rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Szukać prawdy, kochać piękno,
chcieć dobra, czynić najlepsze –
to zadanie i cel człowieka.
Moses Mendelssohn

Rodzicu !:

· niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

· chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;

· masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;

· potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

· masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;

· szukasz pomocy.

Razem postaramy się znaleźć rozwiązanie

Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie:

· wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;

· podpowie, jaką wybrać w życiu drogę;

· wskaże jak dbać o pozytywne relacje z innymi;

· przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;

· nauczy myśleć twórczo;

· odpowie na pytania “jak się motywować do pracy, nauki?” oraz “jak dobrze gospodarować czasem?”;

· wytłumaczy, co znaczy być asertywnym,

· podpowie jak żyć zdrowo, bez uzależnień:

· wesprze w trudnej, kryzysowej sytuacji.

Uczniu !

Ø Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny. Ø Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem. Ø Masz problemy w klasie. Ø Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. Ø Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. Ø Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób. Ø Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zakres działań pedagoga szkolnego

Współpraca z rodzicami

o konsultacje indywidualne z rodzicami

o poradnictwo pedagogiczne

o rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

o organizacja pomocy materialnej

o wsparcie wychowawcze, pomoc psychologiczna

o pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

o kontakt z instytucjami pomocowymi działajacymi na terenie gminy, powiatu

o pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych w sprawach dydaktycznych i wychowawczych

Współpraca z uczniami

o pomoc uczniom mającym trudności w nauce

o pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia

o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami

o mediacje

o prowadzenie programów profilaktycznych

o zajęcia psychoedukacyjne w klasach, autorski program „Puzzle klasowe” dla klas IV

o organizacja warsztatów psychologicznych ze specjalistami

o wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

o pomoc psychologiczna

o terapia pedagogiczna

o zajęcia rewalidacyjne

o współpraca z wolontariatem

o organizacja akcji profilaktycznych, wyjazdów na koncerty, spektakle profilaktyczne

o organizacja spotkań prewencyjnych z policją

Współpraca z nauczycielami

o wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów

o poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

o konsultacje dla nauczycieli

o kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami

o i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

o Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

o Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie

o Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

o Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich

o Policja i Straż Miejska

o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

o Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

o Stowarzyszenia Abstynenckie działające na terenie gminy

o PCK

W tych instytucjach Państwa rodzina znajdzie pomoc w sytuacjach kryzysowych:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Andrychowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy
Z każdą z tych instytucji współpracuję i służę pomocą w kontakcie i znalezieniu specjalisty, który zajmie się zgłaszanym problemem.