Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

do 10.09.2021 Spotkania wychowawców klas z rodzicami 
wrzesień Integracja klasy- wyjścia terenowe po okolicy
28.09.2021 wtorek Dzień otwarty od  godz. 17.00  do 18.00
14.10.2021                          Dzień Edukacji Narodowej PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26.10.2021 wtorek Dzień otwarty  od  godz. 17.00 do 18.00
12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.11.2021 – 19. 11. 2021     Wywiadówki
do 10.12.2021 Informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz naganną oceną z zachowania  na I półrocze.
14.12.2021 wtorek  Dzień otwarty   godz.17.00 – 18.00
23.12.20 – 31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
do 04.01.2022 Informacja dla uczniów i rodziców o wszystkich ocenach (zachowanie) przewidywanych -I półrocze
07.01.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 11.01.2022 KLASYFIKACJA – I półrocze (Rada Pedagogiczna)
12.01.2022-14.01.2022 Wywiadówki semestralne
17.01.2022-28.01.2022 Ferie zimowe
31.01.2022 Początek II półrocza – zmiana podziału godzin
22.02.2022 Dzień otwarty   godz.17.00 – 18.00
19.03.2022 sobota Odpracowujemy  dzień 17.06.2022
 29.03.2022 wtorek Dzień otwarty  od  godz.17.00 do 18.00
14.04.2022 – 19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
 20.04.2022 – 22.04.2022 Wywiadówki 
02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
do  20.05.2022 Informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz naganną oceną z zachowania  na  koniec roku szkolnego.
24.05.2022-26.05. 2022 Egzamin  ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych
31.05.2022 wtorek Dzień otwarty od  godz. 17.00  do 18.00
do 14.06. 2022 Informacja dla uczniów i rodziców o wszystkich ocenach (zachowanie) przewidywanych na koniec roku szkolnego.
17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.(odpracowany 19.03.22)
21.06.2022 KLASYFIKACJA  ROCZNA (Rada Pedagogiczna)
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.             
28.06.2022 Rada Pedagogiczna podsumowująca  rok szkolny 2021/2022