Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

do 12.09.2022 Spotkania wychowawców klas z rodzicami 
27.09.2022 wtorek Dzień otwarty od  godz. 17.00  do 18.00
14.10.2022
Dzień Edukacji Narodowej
PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW                                 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25.10.2022 wtorek Dzień otwarty  od  godz. 17.00 do 18.00
31.10.2022(poniedziałek) Dzień wolny od zajęc dydaktycznych
21.11.2022 – 25.11.2022     Wywiadówki
13.12.2022 wtorek  Dzień otwarty   godz.17.00 – 18.00
do 16.12.2022 Informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz naganną oceną z zachowania na I półrocze.
23.12.22 – 31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
do 10.01.2023 Informacja dla uczniów i rodziców o wszystkich ocenach (zachowanie) przewidywanych na I półrocze
 17.01.2023 KLASYFIKACJA – I półrocze (Rada Pedagogiczna)
18.01.2023-28.01.2023 Wywiadówki semestralne
23.01.2023 Początek II półrocza – zmiana podziału godzin
30.01.2023-12.02.2023 Ferie zimowe
28.02.2023 Dzień otwarty   godz.17.00 – 18.00
 28.03.2023 wtorek Dzień otwarty  od  godz.17.00 do 18.00
06.04.2023 – 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
 24.04.2023 – 28.04.2023 Wywiadówki 
02.05.2023 Dzien wolny od zajęć dydaktycznych
do  19.05.2023 Informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz naganną oceną z zachowania  na  koniec roku szkolnego.
23.05.2023-25.05. 2023 Egzamin  ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych
30.05.2023 wtorek Dzień otwarty od  godz. 17.00  do 18.00
09.06.2023 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
do 13.06. 2023 Informacja dla uczniów i rodziców o wszystkich ocenach (zachowanie) przewidywanych na konie roku szkolnego.
20.06.2023 KLASYFIKACJA  ROCZNA ( Rada Pedagogiczna)
23.06.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.             
26.06.2023 Rada Pedagogiczna podsumowująca  rok szkolny 2022/2023