Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

do 13.09.2023 Spotkania wychowawców klas z rodzicami 
24.10.2023 wtorek Dzień otwarty  od  godz. 17.00 do 18.00
20.11.2023 – 24.11.2023    Wywiadówki
19.12.2023 wtorek  Dzień otwarty   godz.17.00 – 18.00
do 15.12.2023 Informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz naganną oceną z zachowania na I półrocze.
23.12.2023-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
do 09.01.2024 Informacja dla uczniów i rodziców o wszystkich ocenach (zachowanie) przewidywanych na I półrocze
 16.01.2024 KLASYFIKACJA – I półrocze (Rada Pedagogiczna)
22.01.2024-26.01.2024 Wywiadówki semestralne
22.01.2023 Początek II półrocza – zmiana podziału godzin
12.02.2024-25.02.2024 Ferie zimowe
 19.03.2024 wtorek Dzień otwarty  od  godz.17.00 do 18.00
23.03.2024 sobota Odpracowujemy  dzień 02.05.2024
28.03.2024 – 02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
 15.04.2024 – 19.04.2024 Wywiadówki 
02.05.2024 czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.(odpracowny 23.03.24)
do  17.05.2024 Informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz naganną oceną z zachowania  na  koniec roku szkolnego.
14.05.2024-16.05.2024 Egzamin  ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych
28.05.2024 wtorek Dzień otwarty od  godz. 17.00  do 18.00
31.05.2024 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
do 11.06. 2024 Informacja dla uczniów i rodziców o wszystkich ocenach (zachowanie) przewidywanych na konie roku szkolnego.
18.06.2024 KLASYFIKACJA  ROCZNA
( Rada Pedagogiczna)
21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.             
24/25.06.2024 Rada Pedagogiczna podsumowująca 
rok szkolny 2023/2024