Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej


W październiku dzieci z wszystkich grup przedszkolnych oraz klas I-III spotkały się
z przedstawicielem Straży Miejskiej w Andrychowie – Panią Elżbietą Drzazgą. Głównym celem spotkania było utrwalenie wiedzy wśród przedszkolaków i uczniów na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu, w szkole i w domu, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania.