Spotkanie z leśnikiem

Spotkanie z leśnikiem

W dniu 23 listopada uczniowie z klasy 3a i 3b uczestniczyli w wyjątkowej lekcji przyrody, którą poprowadził leśniczy pan Wojciech Wilk z Nadleśnictwa Andrychów.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Gość opowiedział o roślinności i zwierzętach naszych lasów. Przypomniał uczniom o bezpiecznym wypoczynku oraz o zachowaniu w sytuacji zetknięcia się z leśnymi zwierzętami. Omówił również zasady przeciwpożarowe, które obowiązują w lesie. Trzecioklasiści bardzo angażowali się w zajęcia, chętnie odpowiadali na stawiane im pytania, a także sami zadawali wiele pytań. Lekcja upłynęła w miłej atmosferze, a ciekawe wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Andrychów za to interesujące spotkanie.