Młodzi głosują

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem Projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie do ich świadomego udziału w wyborach w przyszłości, gdy osiągną pełnoletniość i otrzymają prawa wyborcze.

Projekt edukacyjny „Młodzi głosują” jest prowadzony według następujących zasad:

Na terenie szkoły nie była prowadzona żadna agitacja polityczna. Przystąpienie do projektu miało jedynie cel edukacyjny, uświadomienie wagi i znaczenie podstawowych zasad demokratycznego państwa. W głosowaniu 10 października na kartach wyborczych znalazły się tylko nazwy komitetów wyborczych zarejestrowanych w naszym województwie a nie nazwiska kandydatów. Tym samym uczeń oddał głos na komitet wyborczy nie na kandydata. Wybory były tajne, a głosy  wrzucano do urny i liczone przez powołaną komisję wyborczą, w skład której wchodzili uczniowie klasy ósmej.