“Szkoła pamięta”

“Szkoła pamięta” to akcja Ministra Edukacji Narodowej polegająca na zorganizowaniu w szkole działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Celem akcji jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. W tym roku postanowiliśmy przybliżyć uczniom naszej szkoły wybitną postać Wandy Półtawskiej – polskiej lekarki, bliskiej przyjaciółki Jana Pawła II, damy Orderu Orła Białego, która zmarła 25.10.2023 r. Okolicznościowa gazetka przedstawia wspaniałą kobietę, która w życiu kierowała się wiarą. Od początku miała jasny cel: ukazać nienaruszalną godność każdego człowieka oraz wartość rodziny. Wykładała czym jest miłość, jak trzeba być odpowiedzialnym za drugiego człowieka. Młode pokolenie może śmiało brać z niej przykład. Innym działaniem akcji ” Szkoła pamięta” jest modlitwa dzieci i młodzieży na cmentarzu parafialnym oraz pod krzyżem misyjnym.