Dekanalny Wolontariat Pomocy Chorym

18 lutego KWESTA!

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych oraz parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny zachęcają  wszystkich chętnych  do udziału w kweście na rzecz Dekanalnego Wolontariatu Pomocy Chorym . Kwesta odbędzie się 18 lutego 2024 roku w niedzielę po każdej Mszy Świętej.

Dekanalny Wolontariat Pomocy Chorym działa od 2023 r. w dekanacie andrychowskim. Opieramy swoją działalność na bezinteresownej społecznej posłudze wolontariuszy i osób zaprzyjaźnionych, wypływającej z ewangelicznego przykazania miłości.

Pragniemy  wspierać ciężko chorych i ich rodziny.

Pomagamy poprzez zakup i wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego przynoszącego ulgę w cierpieniu i ułatwiającego pobyt chorego w domu.

Sprzęt kupujemy  ze środków zebranych podczas kwest przy parafiach dekanatu andrychowskiego oraz z darowizn. W zbiórki pieniędzy angażujemy młodzież szkolną.

Współpracujemy  ze środowiskiem medycznym, grupami charytatywnymi oraz proboszczami poszczególnych parafii.

Kontakt do nas:

– przez pielęgniarki środowiskowe

– e-mail: wolontariat.andrychow@gmail.com

Konto Bankowe 76 1240 4197 1111 0011 2868 9977
Parafia św. Stanisława w Andrychowie, ul. Starowiejska 30
Dekanalny Wolontariat Pomocy Chorym