Bezpieczne wakacje

 List Pani Prezes dr Aleksandry Hadzik KRUS skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji 

www.krus.gov.pl