Wycieczka do Warszawy

W dniu 16 czerwca 2021 roku po zdalnym nauczaniu i długim siedzeniu w domu, klasy ósme z wychowawcami wybrały się na trzydniową wycieczkę klasową do Warszawy, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas pandemii.

Celem wycieczki było zapoznanie się z najciekawszymi atrakcjami stolicy, poznanie historii i zabytków Warszawy, a także integracja klasy i rozpowszechnienie aktywnej formy wypoczynku. Zobacz fotoreportaż z wycieczki.