Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Drodzy Rodzice, Opiekunowie !

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi profilaktyki chorób zakaźnych.

Akcja informacyjna prowadzona jest w naszej szkole w ramach „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych” z inicjatywy Ministerstwa Edukacji  i Nauki  wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi. 

Jest to kampania propagująca korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

„Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej….. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.”