Sprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu

Grant 3 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020