Czwartoklasiści otrzymali swoje pierwsze „prawo jazdy”.

W dniu 15 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie uczniom klas czwartych ich pierwszego prawa jazdy – karty rowerowej.

Warunkiem otrzymania tego ważnego dokumentu było wcześniejsze zaliczenie  wiadomości  teoretycznych dotyczących przepisów ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych, jak również pomyślne zdanie egzaminu praktycznego.
Wręczenia kart dokonała Pani wicedyrektor szkoły Agata Borkowicz i nauczyciel techniki  Jerzy Maciejczyk. Pani wicedyrektor pogratulowała uczniom podkreślając ważność kart rowerowych, uprawniających do poruszania się po drogach publicznych. Nauczyciel techniki  uczulał uczniów na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego,  oraz umiejętności wykorzystania wiedzy na drodze.