Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Miejską

W dniu 29.09.2022r. klasy I a i I b uczestniczyły w spotkaniu z pracownikiem
Straży Miejskiej w Andrychowie p. Elżbietą Drzazgą. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła bezpieczeństwa na drodze. Przypomniane zostały zasady bezpiecznego korzystania z dróg, ulic i przejść dla pieszych. Omówiono i zademonstrowano podstawowe znaki drogowe oraz funkcję sygnalizacji świetlnej i pasów. Ponadto, dzieci dowiedziały się, jak bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest noszenie elementów odblaskowych. Przypomniano również i utrwalono numery alarmowe. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem uczniów. RK