Szlakiem Orlich gniazd

13 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 4a oraz 5a i 5b i piątej mieli możliwość „zdobycia”  średniowiecznych zamków na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Zamki te budowane były na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał, stąd wzięła się ich nazwa „Orle Gniazda”. Większość z nich powstała za panowania Kazimierza Wielkiego w XIV wieku.

 Po blisko 3-godzinnej podróży autokarem dojechaliśmy do najodleglejszej twierdzy – zamku w Mirowie, skąd spacerem przeszliśmy do zamku w Bobolicach. Ciekawostką jest fakt, iż są one w rękach prywatnych właścicieli. Następnie przejechaliśmy pod zamek w Ogrodzieńcu, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Jest on największy i najpopularniejszy ze wszystkich twierdz na Szlaku Orlich Gniazd. Ostatnim etapem był przejazd do zamku w Pieskowej Skale i podziwianie Maczugi Herkulesa. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy wieczorem do Targanic.