„Szkoła pamięta”

„Szkoła pamięta” – to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej polegająca na zorganizowaniu w szkole działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Celem akcji jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. Rok 2021 jest rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego – 40. rocznica śmierci oraz 120. rocznica urodzin, dlatego postanowiliśmy przybliżyć uczniom naszej szkoły tego wybitnego Polaka. Okolicznościowa gazetka przedstawia Prymasa Tysiąclecia nie tylko jako kapłana, ale przede wszystkim jako wielkiego patriotę i wspaniałego człowieka, z którego młode pokolenie może brać przykład w swoim życiu.