“Poznajmy się lepiej”

W dniu 11.10.2021r. dzieci z klas pierwszych wzięły udział w 2- godzinnych warsztatach tematycznych “Poznajmy się lepiej”. Warsztaty prowadziła Pani Ania i Pani Gabi z OPS- Andrychów. Warsztaty dla dzieci były bardzo kreatywne, integrujące i podnoszące kompetencje społeczne oraz pozwalające lepiej poznać siebie.