„Postaw na słońce”.

W roku szkolnym 2023/2024 przystąpiliśmy do projektu ekologicznego „Postaw na słońce”. W ramach tego projektu przez cały czas zdobywaliśmy wiedzę o odnawialnych źródłach energii, a w szczególności o fotowoltaice . Projekt miał formę konkursu ogólnopolskiego. Mieliśmy do wykonania wiele zadań takich jak:

a. napisanie artykułu o wykorzystaniu odnawialnych źródłach energii w naszym regionie

b. wykonanie plakatów ekologicznych

c. przygotowanie prezentacji multimedialnej

d. sprawdzenie wpływu na środowisko jednorodzinnego domu mieszkalnego i naszej szkoły. W tym korzystaliśmy z odpowiednich kalkulatorów i kalkulacji, gdzie obliczaliśmy: masa spalonego spaliwa, emisję i kompensację dwutlenku węgla, dobór systemu fotowoltaicznego, liczbę paneli fotowoltaicznych, wydajność systemu fotowoltaicznego, koszt instalacji fotowoltaicznego i wartość prądu wyprodukowanego we własnej instalacji fotowoltaicznej.

e. przygotowanie promocji OZE, a w szczególności fotowoltaiki.

Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. Zachęcamy naszych młodszych kolegów do wzięcia udziału w tym projekcie w przyszłym roku szkolnym.

Klasa 8A