Pasowanie Na Czytelnika Szkolnej Biblioteki

Uroczyste Pasowanie Na Czytelnika Szkolnej Biblioteki
W piątek 17lutego 2023 roku – uczniowie klasy Ia i Ib zostali uroczyście
włączeni do grona czytelników szkolnej biblioteki.
Zapoznali się z biblioteką i jej zbiorami, zasadami dbałości o wygląd
wypożyczonej książki, uczestniczyli w przedstawieniu przygotowanym przez
uczniów klasy 5a.