OGÓLNOPOLSKI   KONKURS „SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW”

OGÓLNOPOLSKI   KONKURS

„SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW”

Od września 2021r. uczniowie z klas 1-3 uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, którego celem było propagowanie postaw proekologicznych i budowanie wrażliwości ekologicznej. Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka, od lat wspiera edukacyjne inicjatywy dla dzieci, które pozwalają rozwijać ich wiedzę i umiejętności, pobudzać kreatywność i uczą jak od najmłodszych lat żyć blisko natury i w zgodzie z nią.

Dzieci na zajęciach w szkole wykonały prace plastyczne „Sóweczka”, oglądały animacje, podcasty zawierające informacje nt zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt w Polsce oraz czytały przygody „Gangu Swojaków” poznając w ten sposób głównych bohaterów. Każde dziecko otrzymało „Dziennik Troskliwego Odkrywcy” z zadaniami do wykonania, dzięki któremu poznało piękno polskiej przyrody oraz odkryło sekrety otaczającego go środowiska.

Na zakończenie realizacji programu w szkole dzieci wykonały pracę kreatywną dowolną techniką, obejmującą mapę „małej ojczyzny” , na której zaprezentowały występowanie regionalne zwierząt chronionych. Konkurs trwał do stycznia 2022r.

WYRÓŻNIENIE w konkursie zdobyła praca uczniów klasy 3a.

GRATULUJEMY!!!