Ogólnopolski konkurs „Artystyczny przeWODNIK”

Marysia Bizoń z klasy 2b na gali wręczenia nagród w Warszawie

W dniu 29 września 2022 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs „Artystyczny przeWODNIK” zorganizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie wspólnie z partnerem Fundacją PZU w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Jury spośród nadesłanych prac wyłoniło najciekawsze prace  promujące bezpieczny wypoczynek w wodzie, nad wodą oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

14 października 2022 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyła się gala finałowa wręczenia nagród laureatom konkursu. Jury składające się z przedstawicieli Biura Prewencji KGP i Fundacji PZU, wyłoniło ostatecznie 19 laureatów: 10 nagród głównych oraz 9 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. Uroczysta gala dla Marysi i rodziców była bardzo wyjątkowa. Po wręczeniu nagród był poczęstunek, przejazd autokarem i zwiedzanie Komisariatu Rzecznej Policji w Warszawie.

Marysia Bizoń w grupie wiekowej 5- 8 lat zdobyła NAGRODĘ GŁÓWNĄ  i 1 miejsce w kategorii I- praca plastyczna.