Ognisko integracyjne w klasach 8

Ognisko integracyjne w klasach 8, po miesiącach zdalnego nauczania