Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W naszej szkole w dniu 28 lutego  miał miejsce apel poświęcony polskim bohaterom walczącym przeciwko komunistycznej władzy. Żołnierze Wyklęci, często zwani Żołnierzami Niezłomnymi, w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRS i podporządkowanymi im służbami w Polsce. W apelu wzięli udział uczniowie klas VII i VIII. Montaż słowno-muzyczny oraz przygotowana okolicznościowa wystawa ma nam przypominać, że należy zawsze pamiętać o wszystkich tych, którzy poświęcają swoje życie najważniejszym wartościom – Bóg, Honor i Ojczyzna.