GÓRA GROSZA

PROTOKÓŁ Z AKCJI GÓRA GROSZA
Pomoc za grosze
Za zebrane pieniądze organizujemy
Pomoc psychologiczną, rzeczową
I specjalistyczną opiekę dla
Potrzebujących dzieci i rodzin
Na terenie całej Polski.
Zbiórkę monet w naszej szkole zorganizowano w dniach:
05.12.22r – 21.12.22r, do akcji przystąpiły wszystkie klasy I-VIII.
Zebrano:
 1gr – 45zł75gr
 2gr – 42zł30gr
 5gr – 96zł50gr
 10gr – 39zł80gr
 20gr – 31zł
 50gr – 26zł50gr
 1zł – 7zł
 2zł – 8zł
 5zł – 5zł
Razem: 301zł 85gr
Osobom, które włączyły się w akcję – dziękujemy!!