Dzień Europy

Dzień Europy

9 maja jest obchodzony Dzień Europy. Uczniowie klas starszych na lekcjach historii poznawali tematykę związaną z Unią Europejską, natomiast klasy 1-3 w bibliotece szkolnej miały okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami o wspólnocie europejskiej. Dzieci z wielkim zapałem kolorowały rysunki przedstawiające Syriusza, czyli maskotkę Unii, wykorzystując barwy narodowe różnych państw.

Europa jest wspólnym dobrem wszystkich, więc należy o nią dbać, np. podkreślając dziedzictwo cywilizacyjne Europejczyków. Dziedzictwo kulturowe naszego kontynentu jest spuścizną po poprzednich pokoleniach. Obejmuje obiekty przyrodnicze i architektoniczne, stanowiska archeologiczne, muzea, pomniki, dzieła sztuki, zabytkowe miasta, dzieła literackie, muzyczne i audiowizualne, a także umiejętności, obyczaje i tradycje lokalne. Klasa 7a uczestniczyła w projekcie, który podkreślał znaczenie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Efekty swojej pracy przedstawiła na planszach umiejscowionych w głównym holu szkoły, dzięki czemu inni uczniowie mogli zaznajomić się z ważnymi obiektami symbolizującymi europejskie ideały i wartości oraz europejską historię i integrację, od początków cywilizacji aż po dzisiejsze czasy.