Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza
link do strony: https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:
1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stroniehttps://rachmistrz.stat.gov.pl/ < https://rachmistrz.stat.gov.pl/>2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 –weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
* Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru *22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.** Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.* Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.* Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.* W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawanie można odmówić mu podania danych.
Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.