Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Rekrutacja na rok szkolny 2021/20212

Nasza szkoła jest objęta Systemem Elektronicznej Rekrutacji do Szkół Ponadpodstawowych

Z ofertą szkół ponadpodstawowych można zapoznać się od 17 maja 2021 na stronie. https://malopolska.edu.com.pl

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej

W szkole podstawowej, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta.

Zaloguj się do systemu na stronie internetowej 

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie przedstawiał się następująco

W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.

Możesz to zrobić od 17 maja 2021.                                                                         

Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.

Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to od 17 maja do 21 czerwca 2021, do godziny 15:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać

Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj  poprawność danych wprowadzonych przez Twoją szkołę macierzystą.

Możesz jeszcze zmienić wybór preferencji

Zrób to od 25 czerwca do 14 lipca 2021, do godziny 15:00.

Pamiętaj! Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

 Zrób to od 25 czerwca do 14 lipca 2021, do godziny 15:00.

po zalogowaniu się do systemu będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

Publikacja list 22 lipca 2021, od godz. 12:00

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. (Technikum, Szkoła zawodowa)

Powinieneś to zrobić od 23 lipca do 30 lipca 2021, do godziny 15:00.

Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych 08 sierpnia 2021,

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/harmonogram

https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/